Maintenance Notice

Due to necessary scheduled maintenance, the JMIR Publications website will be unavailable from Wednesday, July 01, 2020 at 8:00 PM to 10:00 PM EST. We apologize in advance for any inconvenience this may cause you.

Who will be affected?

Browse Author Index

 1. X

 2. Xavier, Luiz Eduardo De Freitas
 3. Xiang, Anny H
 4. Xiao, Haijun
 5. Xiao, Yunyu
 6. Xie, Feng
 7. Xie, Li Feng
 8. Xie, Xian-Jin
 9. Xu, Hanzhang
 10. Xu, Jiake
 11. Xu, Junjie
 12. Xu, Stanley
 13. Xu, Xiaomeng
 14. Xue, Yunlin